De 10 van DC  |  Bas Nieuwburg

De 10 van DC  |  Bas Nieuwburg

Einde van een tijdperk  |  Een portret

Einde van een tijdperk  |  Een portret

6 juni 2021  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

6 juni 2021  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

Een reorganisatie zette een streep door hun dienstverband. Het hele team 'Commercie Defined Contribution' van de afdeling Collectief Pensioen bij Nationale-Nederlanden werd naar huis gestuurd als gevolg van die reorganisatie. Samen goed voor zo'n 300 dienstjaren ervaring en opgebouwde kennis.

Het artikel 'De 10 van DC' bestaat uit een reeks van 10 portretten naar aanleiding van interviews, gehouden in de periode juni 2020 tot en met november 2020.

Klik op één van de 9 kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  


Zijn Twitteraccount heeft hij al jaren niet meer aangeraakt. Binnen 2 dagen hield hij het op dit social media platform al voor gezien. Heel anders dan zijn loopbaan in de verzekeringsbranche. Rekening houdend met zijn diensttijd bij de Rotterdamsche Verzekering Sociëteiten (RVS) - een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, waarvan de voorloper in 1838 werd opgericht - behoort Bas Nieuwburg met 36 dienstjaren tot de oudgedienden van Nationale-Nederlanden. De laatste 20 jaar is deze klantgerichte, commerciële teamspeler uitgegroeid tot een pensioenspecialist met oog voor de klant. Begin 2020 kreeg hij echter te horen dat hij boventallig is.

Bas droomde als kleine jongen van een baan bij de politie. Maar zijn sollicitaties bij de politie en de Koninklijke Marechaussee leidden niet tot opleiding naar een geüniformeerde baan. Zijn reactie op het krakersprobleem begin jaren '80 werd tijdens de sollicitatieprocedure als iets te ongenuanceerd bestempeld. Ook de Belastingdienst werd het niet. Bas was duidelijk niet uit 'ambtenaren-hout' gesneden. Met zijn administratief/commerciële meao opleiding belandde Bas bij ABN-AMRO waar hij met een tijdelijk contract aan de slag kon. Dit was de opstap naar een baan bij de RVS waar zijn vader ook werkte. Niet lang na zijn aantreden behaalt hij zijn Branche Leven en Assurantie B diploma.

Het is een beetje complex

Ondanks dat zijn eigen kinderen al het huis uit zijn, heeft Bas zijn vaderrol nog niet losgelaten. Althans, zo voelt het voor hemzelf. Hij staat graag voor ze klaar. Misschien soms wat te vaak. Zijn kinderen en kleinkinderen spelen een belangrijke rol in zijn leven.

'Zes minuten om het verschil te maken'

"Hét leven," komt er spontaan uit als hem gevraagd wordt wat hij in het leven waardeert. Samen met zijn partner heeft hij roerige jaren achter de rug. Sinds een hartstilstand eind 2017 leeft zijn partner met een ICD pacemaker. Ondanks een verschil in beleving, blijft het hen bezighouden. Onderzoeken die nu weer plaatsvinden, roepen bij Bas nog steeds emoties op. En dat is niet verwonderlijk. In maart 2018 geven Karin en Bas een interview aan Editie070 dat gepubliceerd werd onder de titel 'Zes minuten om het verschil te maken'. Daarin wordt duidelijk welke diepe indruk het gemaakt heeft.

Bas zet zich daarna in om reanimatietrainingen te organiseren voor de collega's binnen Nationale-Nederlanden. Veel collega's geven aan dit initiatief gehoor.

Ik moet ook weer gaan sporten

Hoewel Bas enorm van zijn vakanties kan genieten, geeft hij gelijk toe dat hij in het bijzonder uitkijkt naar de eerstvolgende voetbalwedstrijd van Feyenoord waar weer publiek bij mag zijn. De laatste wedstrijd waar hij live bij kon zijn, was in maart. Door de maatregelen rondom het coronavirus was het nog niet mogelijk de sfeer in De Kuip opnieuw te proeven. Als fervent Feyenoord fan kan hij niet wachten zijn ploeg weer aan te moedigen.

"En," voegt hij er lachend aan toe, "… ik moet ook weer gaan sporten."

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  

Het was een flinke klap

Tijdens een recent loopbaantraject moet Bas zijn visie op werk bijstellen. Had werk nog een hoge loyaliteitsfactor in zich, zo leert hij dat leven om te werken niet de juiste instelling is. Een keerpunt in zijn beleving was het moment dat hij te horen krijgt dat hij samen met zijn collega's in het team boventallig wordt en ook zijn dienstverband bij Nationale-Nederlanden binnen een jaar een einde kent. Ondanks dat hij dit moment al lang zag aankomen, voelde het toch aan als een flinke klap. En toch ziet Bas het als een verrijking van zijn besef welke plaats werk in het leven heeft. Hij kijkt er naar uit om straks weer in een leuk team aan de slag te gaan bij een andere werkgever. Maar het loslaten van zijn huidige baan zal tijd vergen.

Ik blijf maar gaan

Bas werkt momenteel nog aan afronding van een aantal dossiers. Daarna gaat zijn boventalligheidsperiode van zes maanden pas effectief in. Hoewel hij zich voorgenomen heeft goed na te denken over de invulling van die periode, vindt hij het moeilijk dat nu ook al echt te doen. "Ik blijf maar gaan," omschrijft hij de situatie waaronder hij nu zijn werk doet. Het vanuit huis werken, het alleen zitten, is daar wel debet aan. Hij mist de reis naar het kantoor in Rotterdam en het echte contact met de collega's.

In voorbereiding op de beëindiging van zijn dienstverband volgt Bas nog een aantal opleidingen. Maar ook zijn groot rijbewijs heeft hij in dat kader onlangs weer verlengd.

Dan maak je een aardige klapper terug

De afgelopen jaren speelden zorgen in de privésfeer beduidend een belangrijkere rol in zijn leven dan het naderend ontslag. Natuurlijk was er elke keer opluchting dat hij opnieuw niet in een reorganisatieronde aan de beurt was.

Toch ontkomen hij en zijn partner er niet aan na te denken over de reorganisatie. Karin is namelijk ook werkzaam voor Nationale-Nederlanden. Zij stapte enkele jaren geleden van de pensioenafdeling over naar een ander bedrijfsonderdeel. Maar ook daar is er geen baangarantie. Dat baart Bas wel zorgen. Net als hij, kan Karin haar baan eventueel ook verliezen. Hoewel hij zich ervan bewust is dat het een luxepositie is, merkt hij op: "Dan maak je een aardige klapper terug."

Die uitdaging gaat er wel komen

Zekerheid spreekt Bas meer aan dan uitdaging. "Maar die uitdaging gaat er wel komen," voegt hij er direct aan toe. Binnen het pensioendomein van Nationale-Nederlanden houdt het voor hem op. Dat is hem wel duidelijk. Met zijn Wft-diploma Schade Particulier en - nog studerend voor - Wft Vermogen sluit hij een sollicitatie bij een andere afdeling binnen Nationale-Nederlanden niet uit. Geen 'change of plan' voor Bas. Hij blijft graag binnen de financiële wereld werkzaam. Bij voorkeur bij een verzekeraar of adviesbureau.

Zoals het er nu uit ziet, start voor Bas in januari zijn boventalligheidsperiode. Met zijn uitdagingen.Klik op één van onderstaande 9 kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.