De 10 van DC  |  Dennis Bakker

De 10 van DC  |  Dennis Bakker

Einde van een tijdperk  |  Een portret

Einde van een tijdperk  |  Een portret

6 juni 2021  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

6 juni 2021  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

Een reorganisatie zette een streep door hun dienstverband. Het hele team 'Commercie Defined Contribution' van de afdeling Collectief Pensioen bij Nationale-Nederlanden werd naar huis gestuurd als gevolg van die reorganisatie. Samen goed voor zo'n 300 dienstjaren ervaring en opgebouwde kennis.

Het artikel 'De 10 van DC' bestaat uit een reeks van 10 portretten naar aanleiding van interviews, gehouden in de periode juni 2020 tot en met november 2020.

Klik op één van de 9 kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  


Door een reorganisatie is hij per 1 april 2020 bij zijn huidige werkgever boventallig verklaard. Hoewel hij niet zo actief is op LinkedIn, is hij daar wel helder dat hij met zijn vertrek bij Nationale-Nederlanden de kans wil grijpen om over te stappen naar iets geheel anders. Noem het een carrièreswitch. Dennis Bakker gooit het roer om en stapt van de financiële wereld over naar het primair onderwijs. Zijn belangrijkste reden is om maatschappelijk meer betrokken te zijn en kinderen hun talenten, kennis en vaardigheden te helpen ontwikkelen.

Al in 2001 had hij via uitzendorganisatie Randstad even geproefd aan de verzekeraar met de oranje N. Gecharmeerd van de sfeer binnen het team waar hij werkzaam was, stelde hij zich - net afgestudeerd - toch de vraag: 'Wil ik wel in zo'n grote organisatie werken? Nee, dat wil ik niet.'

Via een detacheerder maakte hij kort daarna bij onder andere Achmea een tussenstop. Daar maakte hij voor het eerst kennis met de pensioenmaterie. Inmiddels overtuigd van de voordelen van een grote organisatie voor persoonlijke ontwikkeling, startte hij drie jaar later via detachering opnieuw bij Nationale-Nederlanden. Daar vervulde hij een aantal rollen binnen de afdeling collectieve pensioen. Na 14 jaar neemt Dennis door een reorganisatie afscheid van de financiële wereld. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader.

Die 14 jaar zijn voorbij gevlogen.

Na de mavo en het mbo (Bank en Verzekeringswezen) schreef Dennis zich in voor de hbo opleiding Sportmanagement. Daar werd hij helaas uitgeloot. Als jongeling was Dennis gecharmeerd van het leraarschap. Met een vader werkzaam als sportleraar ontraadden zijn ouders hem echter het onderwijs in te gaan. 'Dure vakanties en niet zo goed betaald', waren daar de voornaamste redenen voor.

Maar Dennis wordt niet gedreven door een hoog salaris. Terwijl thuis de taken gelijk verdeeld zijn, wil hij samen met zijn vrouw Lotte en kinderen graag een leuk leven leiden, gezellig in hun eigen huis. Daar is hij tevreden mee. Hij typeert zichzelf dan ook beslist als familieman.

Op een laag pitje.

"Gezondheid van iedereen om mij heen en gezellige dingen met elkaar kunnen doen," zijn dan ook de dingen die Dennis in het leven waardeert. Afgelopen jaar schortte het wel eens aan een goede gezondheid. "Lekker fit in het leven staan," wordt daarom wel belangrijk. Het coronavirus geeft ook wel eens zorgen. Hoe blijf je er vrij van en bescherm je anderen. Een lastige tijd.

Hoewel sport momenteel op een laag pitje staat, prefereert Dennis tennis. Lekker een balletje slaan met onder andere zijn vader en broer. En een balletje trappen met zijn zoontje. Door blessures beperkt hij zich momenteel tot wat fietsen en wandelen, bijvoorbeeld in de nabij gelegen duinen.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  

Een mooie nieuwe start.

Na een aantal maanden stage lopen op een basisschool, maakt Dennis vanaf september gebruik van een door de rijksoverheid gestimuleerd zij-instroomtraject. Hierbij worden werk en opleiding gecombineerd. Leren op de werkplek. En daarbij blijken al gelijk wat specifieke vaardigheden nodig te zijn. Een leerkracht van groep 3 kent zo zijn uitdagingen. Didactische vaardigheden alleen zijn niet voldoende.

Na het slagen voor een geschiktheidsonderzoek in januari 2021 wordt met de school een scholings- en begeleidingsovereenkomst afgesloten. In een afgesproken periode - zo'n twee jaar - geeft hij dan les en volgt gelijk scholing, onder begeleiding van de school en de lerarenopleiding. Binnen een half jaar moet hij zelfstandig voor de klas kunnen staan. Na het slagen voor een bekwaamheidsonderzoek is hij dan bevoegd als groepsleerkracht.

Dennis vertelt met enthousiasme over zijn eerste ervaringen op de school. De ontwikkelingen die hij in enkele maanden bij kinderen ziet. De commercieel medewerker van National-Nederlanden heeft zijn nieuwe uitdaging gevonden.

'Denk aan plan B'.

Bang om zijn baan te verliezen, is hij nooit geweest. Het is tijdens zijn dienstverband eigenlijk altijd al onrustig geweest op dat vlak. Tijdens de kredietcrisis kreeg ING - waar Nationale-Nederlanden toen onderdeel van uitmaakte - in 2008 financiële ondersteuning door een lening van de Nederlandse Staat. De Europese Commissie dwong toen een splitsing af van de bank en verzekeraar. Begin 2011 werd die splitsing daadwerkelijk een feit. In dat jaar start er opnieuw een herstructurering waarbij per jaar een paar honderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. In 2013 maakt Nationale-Nederlanden bekend dat 1.350 van de 6.000 banen zouden verdwijnen. De dreiging van het verlies van zijn baan is er dus altijd wel geweest. Sinds hij bij Nationale-Nederlanden werk, krijgt hij al te horen 'Denk aan plan B'.

Dennis koos er ook bewust voor om te gaan werken in het team waarin hij nu afscheid neemt van het pensioenvak. Hij wist dat de werkzaamheden van dit team op dat moment al eindig waren. Natuurlijk heeft hij de mogelijkheden om intern een andere baan te vinden onderzocht. Maar toen dat einde in november 2019 concreter werd, kwam zijn belangstelling voor het leraarschap steeds sterker naar voren. Na een aantal meeloopdagen werd zijn enthousiasme verder aangewakkerd.

Hoofdstuk afgesloten; we gaan door.

Zijn ontslag heeft hem niet van zijn stuk gebracht. Samen met zijn vrouw trekt Dennis zijn plan. Een stuk zekerheid binnen een baan om bijvoorbeeld de hypotheek te kunnen betalen, is belangrijk, maar niet leidend. Zijn overstap naar het basisonderwijs is daar een voorbeeld van.

"Een hoofdstuk is afgesloten; we gaan door."Klik op één van onderstaande 9 kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.