De 10 van DC - follow-up  |  Michel van Lienden

De 10 van DC - follow-up
Michel van Lienden

Drie jaar na het ontslag  |  Een portret

Drie jaar na het ontslag
Een portret

15 december 2023  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

15 december 2023  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

Een reorganisatie zette in 2020 een streep door hun dienstverband. Het hele team 'Commercie Defined Contribution' van de afdeling Collectief Pensioen bij Nationale-Nederlanden werd naar huis gestuurd als gevolg van die reorganisatie. Samen goed voor zo'n 300 dienstjaren ervaring en opgebouwde kennis.

Hoe gaat het met 'De 10 van DC', drie jaar na hun ontslag? Hoe is het hen in deze periode vergaan? Zijn hun voorgenomen plannen verwezenlijkt of hebben zij hun plannen moeten bijstellen?

'De 10 van DC - follow-up' is een boeiende vervolgreeks op de in 2020 gehouden eerste serie interviews.

Elke 14 dagen wordt een nieuw interview gepubliceerd, grotendeels gehouden in 2023. Gepubliceerde interviews zijn voorzien van een kleurenfoto. Klik op één van de kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  


Zodra een reorganisatie bij Nationale-Nederlanden eind maart 2020 een einde maakt aan de samenwerking met zijn collega's van het team DC Conversie, krijgt Michel van Lienden nog wel het verzoek maximaal een jaar te blijven. Met name om de drie collega’s te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het afronden van de laatste serie dossiers. Hij stemt in en richt zich door zijn uitstekende kennis van Excel en Power BI voornamelijk aan de procesmatige kant van de afronding. Als de collega's eind februari 2021 klaar zijn, breekt ook voor Michel de tijd aan om definitief afscheid te nemen van zijn werkgever. Het bedenken van een oplossing om de openstaande dossiers af te ronden en het bouwen van de daarbij benodigde tool geeft hem een goed gevoel. Na een begeleidingsperiode van zes maanden treedt hij op 30 september 2021 na ruim 42 jaar daadwerkelijk uit dienst.

In zijn begeleidingsperiode wordt Michel ondersteund door een uitzendbureau om zich te oriënteren op een nieuwe baan. Dit leidt niet direct tot nieuw werk. Wel wordt hij benaderd door iemand van Brunel, een wereldwijd netwerk dat getalenteerde en ervaren specialisten verbindt met zowel hedendaagse als baanbrekende projecten. Daar wordt Michel na het eerste contact al snel aangenomen en gedetacheerd bij Achmea, het coöperatieve moederbedrijf van onder andere Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.

Hij gaat er enthousiast aan de slag binnen het pensioendomein. Wederom levert hij met zijn ervaring, actuarieel inzicht en kennis van pensioen, Excel en Power BI een waardevolle bijdrage, onder andere voor individuele waardeoverdrachten en de administratieve behandeling van arbeidsongeschiktheid.

Dit werk bevalt prima.

In navolging van het veelvuldig thuiswerken tijdens de coronacrisis, is bij veel ondernemingen definitief plaats voor hybride werken, het wisselen van plaats- en tijdsonafhankelijk werk. Het gedeeltelijk op kantoor en deels thuiswerken bevalt hem wel. Het scheelt hem heel wat tijd om niet dagelijks vanuit Vlaardingen naar Tilburg te hoeven reizen. De mogelijkheid van hybride werken heeft er toe bijgedragen dat Michels keuze voor werken vanuit standplaats Tilburg nu geen bezwaar oplevert. Na het interview heeft Achmea Michel een aanbod gedaan om in vaste dienst bij hen te treden. Door een akkoord tussen Brunel en Achmea over de financiële afwikkeling van de overstap is Michel per 1 maart 2023 in vaste dienst getreden bij Achmea.

Het went heel snel.

De financiële impact van zijn ontslag is beperkt gebleven. Ook het toekomstperspectief met betrekking tot pensioen is niet veel anders geworden. Met zijn 62 jaar liggen de mogelijkheden nog geheel open. Of hij daadwerkelijk eerder dan de AOW-ingang gaat stoppen met werken of eventueel eerder parttime gaat werken, ziet hij nog wel.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  

Ondertussen is Michel nog geslaagd voor Access Basis en Advanced, en Wft Basis. Verdere studiemogelijkheden laat hij een beetje afhangen of het iets toevoegt aan zijn werk.

Ik heb nooit geprobeerd te blijven.

Zijn visie op het ontslag bij Nationale-Nederlanden is de afgelopen twee jaar niet veranderd. Het vertrek door de reorganisatie heeft hij gewoon als een feit geaccepteerd. Hij heeft het er jaren goed gehad, zowel wat werk als inkomen betreft. Michel ziet dat zijn vertrek onder gunstige omstandigheden, met een afkoopsom, een mogelijkheid was die hij – gezien de onomkeerbaarheid van de reorganisatie – aan moest grijpen. In die periode was het intern op zoek gaan naar een andere functie geen optie voor hem. Dat hij snel via Brunel aan de slag kon, heeft er wel voor gezorgd zijn blik naar de toekomst te richten en zich te focussen op deze nieuwe periode in zijn leven.

Contact met oud-collega's is er nog wel, hoewel de intensiteit een stuk minder is dan vroeger. Met een aantal heeft hij door een gezamenlijke interesse voor muziek nog wel eens een concert bezocht, maar meestal beperkt het contact zich tot WhatsApp of incidenteel bellen. Het afscheid tijdens de coronaperiode heeft Michel niet echt als een gemis ervaren. Het was een beetje aparte situatie omdat hij en een aantal collega's nog liggend werk af gingen maken. Zij gingen nog een jaar door met samenwerken. Afscheid met een fysieke bijeenkomst had hij wel leuk gevonden. Maar dat zat er in die periode niet in. Ook de plannen om nog in een later stadium gezamenlijk een minitrip naar Londen te maken, zijn hierdoor verder nooit concreet geworden. Een reünie zou hij daarom wel leuk vinden, eventueel met partners erbij.

Benader zelf een detacheringsbureau.

Benader zelf een detacherings-
bureau.

Michel ziet dat hij ondanks zijn leeftijd waardevol voor de arbeidsmarkt is. Het werken via een detacheringsbureau is voor de wat oudere leeftijdsgroep een uitkomst. Een werkgever hoeft daarbij niet direct naar je leeftijd te kijken, maar maakt gebruik van de ervaring en kennis die je hebt. Zeker in een tijd als er werk genoeg is. Een periode waar we nu in zitten. Hoewel Michel door Brunel benaderd werd, is het natuurlijk heel makkelijk om je zelf bij een detacheringsbureau te melden en de mogelijkheden te bespreken. Of het nu gaat om een toekomstig vast dienstverband of om op projectbasis gedetacheerd te worden. Een beetje flexibele instelling daarbij is wel makkelijk.Elke 14 dagen wordt een nieuw interview gepubliceerd, grotendeels gehouden in 2023. Gepubliceerde interviews zijn voorzien van een kleurenfoto. Klik op één van onderstaande kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.