De 10 van DC - follow-up  |  Rob Lindeman

De 10 van DC - follow-up
Rob Lindeman

Drie jaar na het ontslag  |  Een portret

Drie jaar na het ontslag
Een portret

12 januari 2024  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

12 januari 2024  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Artikelen

Een reorganisatie zette in 2020 een streep door hun dienstverband. Het hele team 'Commercie Defined Contribution' van de afdeling Collectief Pensioen bij Nationale-Nederlanden werd naar huis gestuurd als gevolg van die reorganisatie. Samen goed voor zo'n 300 dienstjaren ervaring en opgebouwde kennis.

Hoe gaat het met 'De 10 van DC', drie jaar na hun ontslag? Hoe is het hen in deze periode vergaan? Zijn hun voorgenomen plannen verwezenlijkt of hebben zij hun plannen moeten bijstellen?

'De 10 van DC - follow-up' is een boeiende vervolgreeks op de in 2020 gehouden eerste serie interviews.

Elke 14 dagen wordt een nieuw interview gepubliceerd, grotendeels gehouden in 2023. Gepubliceerde interviews zijn voorzien van een kleurenfoto. Klik op één van de kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  


Hij heeft lang zicht gehouden op een echte afscheidsborrel, een fysiek samenzijn met de collega's van team DC Conversie. Terwijl de meeste collega's van het team in april 2020 door de reorganisatie vertrekken, blijft Rob Lindeman, samen met twee andere collega's, nog een aantal maanden werkzaam om actieve dossiers af te ronden. Daarmee houdt hij ook focus op zijn werkgever Nationale-Nederlanden, een organisatie waar hij met zijn vaardigheden voldoende mogelijkheden ziet om alsnog aan de slag te blijven. Door het opheffen van het team tijdens de beginperiode van de coronacrisis wordt de afscheidsborrel regelmatig uitgesteld. Met zijn aanwezigheid weet hij de toezegging door het management om alsnog een afscheidsborrel te organiseren gestand te gehouden. Maar Rob ziet ook de ene na de andere manager door de reorganisatie vertrekken. Toch heeft hij het zelf nog niet afgesloten, want drie jaar na het vertrek van de collega's uit team DC Conversie staat Rob nog steeds op de loonlijst. Zijn ontslag neemt een verrassende wending.

Met zijn 'uitgestelde bemiddeling' heeft hij afgesproken tot 1 januari 2021 voor een specifiek deel van de pensioenportefeuille nog actief in dienst te blijven. Omdat het werk dan nog niet helemaal afgerond is, wordt zijn ontslag opnieuw een aantal maanden uitgesteld. Tijdens deze periode haakt hij ook aan bij een migratietraject vanuit Delta Lloyd, een andere grote Nederlandse verzekeraar die in 2017 door NN Group werd overgenomen. Nationale-Nederlanden maakt ook deel uit van NN Group. Onderdeel van die migratie is een soortgelijke conversie waarmee Rob in zijn oude team veel ervaring heeft opgedaan. Drie maanden lang vormt Rob een betekenisvolle schakel in dat proces.

Inmiddels trekt de manager van de werkgeversportalen aan de bel dat het aantal medewerkers opgeschaald moet worden als gevolg van de gemigreerde contracten. Daarmee kan Rob een drietal maanden aan de slag bij collega's die voorheen de door hem beheerde contracten inregelden in de werkgeversportalen. Al deze extra maanden werk doen niets af aan het feit dat hij door zijn ontslag boventallig is. De maanden naar zijn komend vertrek tellen af.

Het was een gekke situatie.

Door zijn flexibele inzet en brede kennis wordt hij juist op dat moment gevraagd intern te solliciteren op een functie waar hij goed zou passen. Na de formele sollicitatieronde wordt hij aangenomen voor de functie en stopt daarmee zijn boventalligheid. Rob blijft in dienst van Nationale-Nederlanden. Inmiddels heeft hij daardoor ruim 35 dienstjaren op zijn naam staan. Hoewel het niet uitgesloten is dat de afdeling waar hij nu werkt ooit ook weer gaat reorganiseren, is Rob heel blij dat hij kan blijven. Die blijdschap wordt gedeeld door zijn gezin. Ervaring met het UWV heeft Rob dus niet doordat hij tijdig een nieuwe baan binnen de organisatie heeft gekregen.

beeld  |  Ralph Kleingeld - Photography  

Doordat hij tijdens de periode dat hij boventallig was op kosten van zijn werkgever een pensioengesprek met een externe partij over zijn eigen situatie mocht hebben, heeft hij beter inzicht gekregen over hoe zijn toekomst er financieel uit kan zien. Ook als hij toch opnieuw geraakt wordt door een reorganisatie. De overgangsfase binnen de 'Wet toekomst pensioenen' en het extra jaar dat Minister Carola Schouten heeft aangekondigd voor pensioenuitvoerders om een zorgvuldige overgang te bewerken, geeft Rob voldoende aanleiding om te vermoeden dat hij minimaal tot 2028 werk heeft met zijn nieuwe baan. Binnen de organisatie ziet hij wel een andere kijk op baanzekerheid die bij Nationale-Nederlanden tientallen jaren gemeengoed was. Ook ziet Rob steeds meer collega's die zelf voor vertrek kiezen. Daarmee ontstaan ook opnieuw vacatures.

Dan zou ik in 2028 met 'pensioen' kunnen.

Studiemogelijkheden heeft hij de afgelopen drie jaar niet aangegrepen. Afhankelijk van hoe de toekomst er uit zou zien, wilde Rob daarin een gerichte keuze maken. Het ziet er nu naar uit dat binnen zijn nieuwe baan Wft Basis en voor de medewerkers met klantcontact Wft Pensioen wel gewenst zijn vanuit de toezichthouder. Afhankelijk van hoe Nationale-Nederlanden daar mee om gaat, kijkt hij wel welke studies hij nog gaat volgen. Kennis en kunde van de medewerkers blijft een groot goed binnen de organisatie, ondank dat er veel hoog gekwalificeerde collega's moesten vertrekken.

Als hij terug kijkt op de afgelopen jaren, is Rob blij dat hij nooit aan de slag is gegaan met een 'plan B'. Dat was en is nog steeds niet zijn ding. Soms voelde hij zich op dit punt wel eens een vreemde eend in de bijt. Een 'Plan B' is niet zaligmakend, zo meent hij terecht. Ook bij andere collega's die moesten vertrekken, ziet hij dat het soms lastig is daar jaren van te voren concreet mee aan de slag te gaan. De wereld ziet er op het moment van vertrek soms heel anders uit. Ook de persoonlijke situatie. Het sociaal plan bij Nationale-Nederlanden geeft voldoende ruimte om daar in de periode van boventalligheid alsnog mee aan de slag te gaan.

Ik volg oud-collega's alleen op LinkedIn.

Sinds het vertrek van eerste groep collega's heeft Rob weinig contact meer met hen. Via LinkedIn ziet hij wel het zakelijke verloop van hun carrière. Momenteel rest er sporadisch zakelijk contact met oud-collega's die opnieuw werkzaam zijn in de pensioenbranche. En natuurlijk praten ze dan wel even bij. De praktijk leert dat het persoonlijke contact van wederzijdse kant niet opgezocht wordt, ondanks goede voornemens op dit vlak.

En toch kijkt Rob nog uit naar een afscheidsborrel, in welke vorm dan ook.Elke 14 dagen wordt een nieuw interview gepubliceerd, grotendeels gehouden in 2023. Gepubliceerde interviews zijn voorzien van een kleurenfoto. Klik op één van onderstaande kleine foto's om naar de andere portretten te gaan.