ePrivacy Verordening & cookies

ePrivacy Verordening & cookies

Afstudeerscriptie: Modernisering Cookiewetgeving

Afstudeerscriptie: Modernisering Cookiewetgeving

21 juli 2021  |  Mark Kleingeld LLB  |  Blog Posts

21 juli 2021  |  Mark Kleingeld LLB  |  Blog Posts

Voor mijn afstudeeronderzoek bij RAES Media heb ik gekeken naar het wetsvoorstel ePrivacy Verordening (ePV). Ik onderzocht wat de verschillen zijn tussen de huidige wetgeving voor cookies en de regels uit de ePV. Dit wetsvoorstel bevat wetgeving over privacy bij elektronische communicatie. Deze verordening moet een specificatie zijn van de algemene privacywetgeving uit de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Dit wetsvoorstel had tegelijk met de AVG in werking moeten treden maar dit bleef maar uitgesteld worden. Op dit moment moeten de wetgevende organen van de Europese Unie overeenkomen welke onderdelen uit het wetsvoorstel in de uiteindelijke verordening komen.

Uit de huidige wetsvoorstellen komen twee punten voornamelijk naar voren: cookiemuren worden waarschijnlijk niet verboden en verenigbare verwerking wordt mogelijk. Cookiemuren zijn op dit moment ook niet verboden in de wet. Privacy toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn van mening dat cookiemuren niet gebruikt kunnen worden. In de ePV gaan cookiemuren waarschijnlijk niet verboden worden. Hierdoor kan er onduidelijkheid zijn omdat de mening van de wetgevende macht en de toezichthouder zoveel verschilt. In de ePV is ook de mogelijkheid voor verenigbare verwerking opgenomen. Dit houdt in dat de gegevens voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor zij in eerste instantie verzameld zijn. Om hiervan gebruik te maken moet er voldaan worden aan voorwaarden uit de AVG.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bescherming van privacy niet verbeterd wordt door de ePV maar zelfs slechter wordt. Voor veel mensen en belangengroepen is dit een grote tegenvaller omdat zij al zo lang hebben gewacht op deze wet. Het Europese Parlement, de Europese Raad en Commissie moeten het nog eens worden over wat in de uiteindelijke versie van de wet komt. Hierdoor moeten we nog afwachten of de ePV gaat zorgen voor meer of minder privacybescherming.

Met dit onderzoek heb ik mijn studie hbo Rechten aan Hogeschool Inholland afgerond.