AP deelt forse boete uit aan BKR

AP deelt forse boete uit aan BKR

Onderwerp: AVG

Onderwerp: AVG

6 juli 2020  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Nieuwsberichten

6 juli 2020  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Nieuwsberichten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) een boete opgelegd van € 830.000,-. De stichting wierp een te hoge drempels op voor mensen die inzage in hun persoonsgegevens wilden hebben. Wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. Daar mag geen geld voor gevraagd worden.

Naar aanleiding van klachten deed de AP onderzoek naar de handelswijze van de stichting.

De voorzieningenrechter oordeelde 7 juli 2020 dat de AP terecht een boete heeft opgelegd aan het BKR voor het overtreden van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Ook mag zij deze openbaar maken.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens