Europese Raad akkoord over wetsvoorstel ePV

Europese Raad akkoord over wetsvoorstel ePV

Onderwerp: ePV

Onderwerp: ePV

10 januari 2021  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Nieuwsberichten

10 januari 2021  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Nieuwsberichten

De Europese Raad is er inmiddels uit. De lidstaten zijn het eens over de ePrivacy Verordening (ePV). Deze verordening gaat ook de Nederlandse Telecommunicatiewet vervangen. In die wet zijn regels opgenomen voor onder anderen tele- en e-mailmarketing, sms, WhatsApp en cookies. Maar het gaat nog wel even duren voordat de verordening ingevoerd wordt.

De ePrivacy Verordening heeft een zelfde soort impact als de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Deze verordening is ook niet op een blauwe maandag tot stand gekomen. Het zit wat complex in elkaar. De Europese Raad, Commissie en Parlement hebben elk een eigen versie van de ePrivacy Verordening goedgekeurd. Gezamenlijk moeten ze het nu eens worden over de definitieve tekst. En dat kan wel eens voor flinke vertraging zorgen aangezien de Commissie en het Parlement een strengere tekst voorstellen dan de Raad. Bijvoorbeeld op het onderdeel cookies. Pleitte het Parlement nog voor een verbod op een cookiewalls, de Raad is de mening toegedaan dat er ruimte moet blijven voor uitgevers van de cookies.

Op het gebied van cookies wordt de begin 2017 geďnitieerd verordening ingehaald door de tijd. De Europese toezichthouders hebben al gemeld dat met een cookiewall geen geldige toestemming verkregen kan worden. De vraag rijst of een bepaling over de cookiewall in de ePrivacy Verordening nog wel zin heeft.

Zodra de verordening van kracht wordt, krijgt de markt - net als bij invoering van de AVG - ook nog ruim de gelegenheid zich op de implementatie voor te bereiden. De Raad stelt voor daar twee jaar voor uit te trekken. Het is dus onwaarschijnlijk dat we al in 2022 met de ePrivacy Verordening te maken krijgen.