Gaat de ePV er ooit nog komen?

Gaat de ePV er ooit nog komen?

Onderwerp: ePV

Onderwerp: ePV

28 september 2023  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Nieuwsberichten

28 september 2023  |  Ralph Kleingeld BPLA  |  Nieuwsberichten

Het wil maar niet opschieten met de totstandkoming van de ePrivacy Verordening (ePV). Het is niet het enige wetsvoorstel dat betrekking heeft op bijvoorbeeld online reclame en marketing. Is het ene wetsvoorstel snel klaar ter invoering, andere voorstellen blijven ogenschijnlijk zonder enige beweging in Brussel op een plank liggen. Eén in die laatste categorie is de ePV.

Uit het tien jaar geleden door de Europese Commissie gelanceerde initiatief om het gegevensbeschermingsrecht in de Europese Unie (EU) te moderniseren kwamen twee concrete plannen voort: het tot stand brengen van 'algemene' gegevensbeschermingsregels in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en meer specifieke regels die betrekking hebben op elektronische communicatie in de ePV. De AVG trad in mei 2016 in werking. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De meeste organisaties zijn hier inmiddels mee vertrouwd.

Het oorspronkelijke idee was om de ePV gelijktijdig met de AVG van kracht te laten worden. Dat is niet gelukt. We kunnen concluderen dat de ePV een moeizaam dossier is. Lidstaten werden het jarenlang over een aantal belangrijke onderdelen niet eens met elkaar. Vooral Duitsland en Frankrijk stonden gedurende de complexe onderhandelingen veelal lijnrecht tegenover elkaar. Omdat de ePV ook grote gevolgen lijkt te gaan hebben voor online reclame, media en telecommunicatie kwam vanuit verschillende sectoren ook een stevig lobby op gang.

Hoewel er al ruim twee jaar geleden door de Europese Raad een gezamenlijk standpunt over de ePV is bereikt, zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad sinds mei 2021 met elkaar in onderhandeling over een definitieve versie van de verordening. Naar verwachting gaan deze onderhandelingen door alle tegengestelde meningen nog wel geruime tijd duren.

Sinds het eerste voorstel voor de ePV heeft de tijd niet stilgestaan. Er waren ook andere ontwikkelingen. Verrassend snel is in de EU inmiddels nieuwe wetgeving in de vorm van de Digital Services Act tot stand gekomen. Er is op bepaalde onderwerpen een duidelijke overlap met de ePV. Ok de markt heeft niet stilgezeten. Zo worden third-party cookies uitgefaseerd. Dit zijn cookies van derden die op het apparaat van een gebruiker worden geplaatst door een andere website dan degene die de gebruiker bezoekt. Ze worden aangemaakt wanneer een gebruiker een website bezoekt die elementen van andere websites bevat, zoals afbeeldingen of advertenties van derden. Grotere browsers bieden inmiddels mogelijkheden om deze cookies te blokkeren.

Het dossier mag dan ogenschijnlijk op de plank liggen, toch zijn er wel ontwikkelingen. Medio 2021 heeft het Europees Parlement nieuwe tekst goedgekeurd die aanbieders in staat stelt particuliere onlineberichten te scannen op grooming van kinderen, met inbegrip van een meldplicht. Zo bereikten de Europese Raad en het Europees Parlement in november 2021 ook overeenstemming over een aantal wijzigingen in drie hoofdstukken van de ePV. Over een aantal belangrijke zaken zijn ze het echter nog niet met elkaar eens, waaronder de definitie 'ongewenste oproepen' en de reikwijdte van het verbod op het verzenden van direct-marketingberichten zonder toestemming van de ontvanger.

Of de regels in de ePV mogelijk achterhaald zijn, moet blijken zodra de wet klaar is om geďmplementeerd te worden. Als de wet er al komt.